Sofer

Este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit;
Participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI;
Va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international de marfuri;
Pastreaza certificatul de înmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport, precum si actele masinii în conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
Nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului de birou;
Nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;
Soferului ii este interzis sa transporte alte marfuri in afara celor trecute in documentele de transport;
Soferul va respecta cu strictete intinerariul si instructiunile primite de la seful de birou;
Soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al acesteia fara avizul prealabil al sefului coordonator;
Se comporta civilizat în relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;
Atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele. Dupa verificare intocmeste impreuna cu seful coordonator un proces verbal de constatare, pe care il semneaza si il prezinta Biroului Auto;
Nu pleaca în cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si îsi anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
Nu circula fara ca aparatul tahograf / contorul de înregistrare a km-lor sa fie în functiune;
La sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator, insotita de decontul justificativ de cheltuieli si diagramele tahograf;
La incheierea unei curse verfica:
confirmarea primirii transportului de catre beneficiarul trecut in documentele de transport prin aplicarea stampilei si semnaturii acestuia in rubrica special destinata acestui scop;
inchiderea fara rezerve a carnetului TIR de catre vama de destinatie, dupa caz.
In timpul operatiunii de incarcare a compartimentelor pentru marfa, soferul are urmatoarele obligatii:
sa supravegheze dispunerea corecta a marfii pe platforma autovehiculului astfel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisibila pe axe;
sa fixeze si sa asigure incarcatura (cu chituci, sipci de lemn, centuri de ancorare sau alte materiale) astfel incat transportul acesteia sa se efectueze in conditii de maxima siguranta.
Inainte de plecarea in cursa soferul are obligatia sa verifice:
concordanta dintre documentele de transport (CMR si carnet TIR), documentele marfii, tipul marfii si specificatiile din comanda de transport primita de la birou;
aplicarea stampilei expeditorului pe documentul de transport CMR, in rubrica special destinata acestui scop.
Soferul nu are voie sa ia in cabina persoane straine, este interzis sa treaca frontiera romana si cea straina a persoanelor necunoscute;
La parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii, a compartimentelor de marfa si a sigiliilor aplicate pe acestea;
Comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie în care este implicat;
Soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful de birou.

English